Lords of Vaala … stojí za to podpořit na KS?

od 9. 8. 2021Kickstarter, Lords of Vaala, Recenze1 komentář

Máte rádi asymetrické hry, areacontrol mechaniku a nevadí vám trocha angličtiny, nebo jen máte rádi draky, či hledáte zajímavé miniatury? Pak by vás rozhodně mohla zaujmout hra Lords of Vaala , na kterou právě probíhá kampaň na Kickstarteru. V článku níže najdete popis kampaně, herních mechanik a na závěr osobní hodnocení 🙂

Po tisíciletí trpěly země Valerny nálety draků. Každých 27 let, když vyjde Rudý měsíc, se draci vrací, aby pustošili svět smrtelníků a národy Valerny zanechají svárů mezi sebou, aby čelili této invazi. Proslýchá se, že se po tisíci letech znovu objevil legendární Dračí svazek, spojení dračí a smrtelné esence, což by mohlo změnit průběh války a osud obou světů.

Dragonbond: Lords of Vaala

  • počet hráčů: 1-4 (vždy hrají všechny 4 frakce)
  • herní čas: 60 min
  • doporučený vek: 12+

Obsah článku je vytvořen na základě crowdfundingové kampaně, prototypových pravidel a prototypové verze hry na Tabletopii.

KS_cover

Kampaň na hru probíhá na Kickstarteru od 02.08.21 do 26.08.21.

Vydavatelem hry jsou Draco Studios , kteří za sebou mají již několik úspěšně zafinancovaných kampaní, včetně spolupráce s dalšími vydavateli. Pravda, nějaká zpoždění tam byla, ale to není u crowdfundingu nic neobvyklého a šlo nanejvýš o několik měsíců. Hlavním autorem podepsaným pod Lords of Vaala je Alessio Cavatore , který pracoval 15 let pro Game Workshop a poté spolu s A. Giusti založili vydavatelství River Horse Ltd. (které se na hře D:LoV podílí).

Kampaň nabízí základní Lords of Vaala pledge za $49, kde dostanete základní hru spolu s odemčeným obsahem a kosmetickým rozšířením obsahujícím 12 miniatur. Pokud se podaří vybrat dostatečný finanční obnos, bude navíc toto rozšíření nesoucí název Armies of Blood & Drams využitelné jako starter set pro Dragonbond wargame … což z mého pohledu není zas tak zajímavé.

Další úrovně pledgů za $79 až $320 obsahují jedno až dvě rozšíření, 20cm figurku/-ky draka, či knihu dobrodružství pro DnD 5e ze světa Dragonbond. Poštovné je EU friendly + DPH a v základu přijde na $18 (+ cca $6 za přidaný obsah). Celkem tedy vyjde základní hra na nějakých $78, což dle mého není vůbec špatné, na to, kolik obsahu dostanete.

O hře:

Dragonbond: Lords of Vaala jsou asymetrickou strategickou hrou využívající mechaniky programování akcí, správy zdrojů a ovládání území (action proggraming/resource managemen/area control). Hráči se vžijí do role draků pustošících vše, co jim leží v cestě, či lidských generálů, spravujících své armády a zdroje. Během herní partie proti sobě svedou boj o vzácnou energii Vaala a komu se jí podaří získat na konci hry nejvíce, zvítězí. Bojovat ale nemusíte sami za sebe, díky Dračímu svazku (Dragonbond) je možné utvořit alianci mezi Drakem a Generálem a bojovat společně proti ostatním.

Tak nějak by se dala hra popsat ve zkratce, teď se na ní pojďme podívat podrobněji.

V rámci herní partie se objevují vždy všechny 4 frakce (2 draci a 2 generálové). Ti, za které nehrají lidští hráči, jsou tzv. hráči bez tváře (Faceless), neboli automy. Pořadí kolem stolu musí být vždy Drak – Generál – Drak – Generál. Hráčské desky jsou oboustranné, kdy lícová strana se používá pro automu. Na všech se v horní části nachází stupnice pro 10 bodů energie Vaala, místo pro kartu Dračího pouta pro lidské hráče, či přímo akce Dračího pouta pro automu, dále 4 symboly akcí s jejich popisem a v pravém dolním rohu místo pro karty Vaala. I když jsou symboly akcí pro všechny 4 frakce shodné, popis akcí, a tedy i jejich výsledný efekt, se liší. Draci mají dále na hráčské desce stupnici Zdraví, která také určuje jejich útočnou sílu a stupnici Podstaty, kam umísťují poražené jednotky, za které získají energii Vaala. Generálové mají místo toho 3 sloty pro vylepšení svých jednotek. Každý z hráčů (lidských i automy) má také unikátní balíček akčních karet a lidští hráči také karet Vaala. Generálové mohou navíc získat za obsazené regiony karty regiónů, které slouží jako akční karty a umožňují jim vylepšovat jednotky, přidávat jednotky, či stavět města. Ta slouží buď k obraně nebo umožňují pohyb přes moře.
Výše byly několikrát zmíněny jednotky. Ty jsou specifické pro generály a jsou trojího typu – pěchota, jezdectvo a střelci. Počet jednotek určuje sílu v boji (+ případný bonus při zastoupení všech tří) a jejich přítomnost/převaha určuje, kdo region ovládá.

To bychom měli hráče, teď něco k dalším komponentám.

Karty událostí jsou vyhodnoceny na začátku a konci kola a zároveň odpočítávají herní čas. Pokud dojdou dříve, nežli některý z hráčů nasbírá 10 jednotek síly Vaala, hra končí a vyhrává hráč s nejvyšším počtem Vaala.
Desetistěnné kostky se používají při soubojích a obsahují prázdnou stranu => minutí, jednu až dvě plné tečky => jeden až dva běžné zásahy, jednu až dvě prázdné tečky => kritický zásah. Počet používaných kostek v boji je roven útočené síle. Žetony neutrálních jednotek (vždy pěchota) jsou používány na začátku hry v rámci regionů a další žetony představují označení prvního hráče, zranění draků, dračí svazek, či sílu Vaala.

Lov_miniatury

Jak se hra hraje:

Přípravu hráčů jsem nastínil v předchozích odstavcích. Každý obdrží příslušné komponenty a zamíchá své balíčky karet (Karty Vaala používají pouze lidští hráči). Následně se umístí miniatury do regionů dle nákresu v pravidlech a generálové umístí 3 jednotky do svého regionu (1 od každého druhu). Balíček karet událostí se zamíchá a položí na příslušné pole herní desky a do neobsazených regionů se umístí po jedné neutrální jednotce a žetonu energie Vaala. Balíček karet vylepšení se také zamíchá a vyloží se z něho 6 karet.
Herní kolo má 3 fáze a cílem je získat nejvíce žetonů síly (max. 10 na hráče, či 15 při uzavření Dračího svazku).

První fáze je Plánování . Během ní je vytvářena hromádka akčních karet, lícem dolů, kdy první je karta události a následně hrají po jedné kartě hráči od prvního a dále ve směru hodinových ručiček. To pokračuje, dokud se všichni nerozhodnou pasovat, nebo jim nedojdou karty (Automa vždy použije všechny karty). Na závěr se umístí další karta události.

Následuje druhá fáze Vyhodnocení . Během ní vezme začínající hráč vzniklý balíček, otočí jej, aniž by měnil pořadí karet a začne vyhodnocovat jednu kartu po druhé. Symboly na kartách jsou vyhodnocovány vždy odshora dolů a akce jsou svázány s herní deskou majitele karty. Jakmile je karta vyhodnocena, je vrácena jejímu vlastníkovi. V této fázi je také řešen Dračí svazek, který má šanci vzniknout, nachází-li se generál i drak v jednom regionu.

Třetí fází je Úklid . V případě, že již nejsou k dispozici karty událostí, je hra u konce. Pokud ne, tak si hráči zkontrolují, zda-li mají všechny své karty. Zbylé karty vylepšení se zamíchají zpět do balíčku a vyloží se 6 nových. Nyní může následovat další kolo.
Jak jsem již zmiňoval, v základu má každý 4 akce, pro Draky to jsou Hněv umožňující vyvolat boj v sousedním regionu, Let umožňující přesun, Hromadění umožňující získání žetonu energie Vaala ze svého regionu a vyléčení 1 zranění a Vaala umožňující zahrát, nebo si dobrat kartu Vaala.

Akce Generálů jsou Útok umožňující přesun jednotek ze sousedních regionů do jednoho a vyvolání boje, Nasazení umožňující přesun až 4 jednotek do sousedního neutrálního/přátelského regionu, Sklizeň umožňující získat žetony energie Vaala v počtu jednotek v regionech bez draků a Vaala umožňující zahrát, nebo si dobrat kartu Vaala.

Lov_Board

Ve chvíli, kdy je vyvolán boj, určí se nejprve síla útočníka. U Generálů je to počet jednotek, plus bonus za zastoupení všech typů (+1) a bonus za přítomnost generála (+2). U draka je síla uvedena na prvním nezakrytém políčku stupnice Zdraví (0 až 4). Poté, co je určena síla, hodí útočník počtem kostek rovným jeho síle. A tady to začíná být trochu nepřehledné. Přišel-li útok přes hory, způsobí útok o jedno zranění méně. Brání-li se frakce Generála v regionu s městem, způsobí útok také o 1 zranění méně. Následně je udělen počet zranění rovný kritický zásahům. Bránící se strana si následně může zvolit protiútok, nebo ústup (neutrální jednotky a automa volí vždy protiútok).

V případě protiútoku určí obránce svojí aktuální sílu a hodí příslušným počtem kostek, následně udělí zranění ze všech zásahů a teprve poté je uděleno běžné zranění z kostek útočníka. Pokud v regionu zůstali stále obě bojující strany, postup se opakuje. V případě ústupu musí obránce přesunout své jednotky do sousedícího neobsazeného, či přátelského regionu. Pokud takový není, jsou jednotky poraženy a generál se přesune do nejbližšího neobsazeného, či spřáteleného regionu a pokud ani to není možné, je generál poražen a hra končí.
Konec hry tedy nastává ve třech případech, jeden z hráčů nasbírá 10 jednotek energie Vaala (15 celkem v případě Dračího svazku), dojde balíček karet událostí nebo je poražen Generál. Bez ohledu na důvod konce hry vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů, případně tým hráčů s Dračím svazkem.

Hodnocení:

Na úvod znovu zmíním, že vycházím z prototypu hry na Tabletopii (včetně pravidel) a stránky kampaně na Kickstarteru.
Dragonbond: Lords of Vaala jsou typ hry, který běžně nevyhledávám, ale zaujala mě grafika a miniatury. Vzhledem k tomu, že v rámci týdeníku Crowdfundingová středa bych na projekt narazil tak jako tak, rozhodl jsem podívat na pravidla a ono to nějak zafungovalo. Potom vydavatel zveřejnil hru k vyzkoušení na Tabletopii a skončilo to tímto článkem a základním pledgem 😀

Pravidla samotná se četla poměrně dobře a v průběhu hry byl výrazně nápomocen slovníček pojmů, takže jsem se nikdy nezasekl na dlouhou dobu (až na chybu, která na Tabletopii byla v rámci popisu akce “Harvest” Automy Generála a absence definice “Focused region” v případě, že dojdou žetony síly). V průběhu testování jsem byl v kontaktu s autory hry a v rámci 24 hod. jsem vždy dostal odpověď na své otázky.

V tuhle chvíli mám za sebou osm herních partií v sólu (tj. se třemi automami), přičemž jsem prostřídal všechny frakce. První fáze (Plánování) je odehrána poměrně rychle, protože Automy vkládají do balíčku pouze náhodné akční karty. Druhá fáze (Vyhodnocení) byla už ale časově a údržbově náročnější. V jednom hráči, kdy člověk nezná akce jednotlivých Frakcí, musí ze začátku znovu a znovu kontrolovat, jestli provedl vše, jak měl. Naštěstí se to s každým odehraným kolem zlepšovalo a v rámci čtvrté herní partie byl čas na vyhodnocení skoro poloviční. Řekl bych, že hra je vhodná od dvou hráčů a ideální samozřejmě v plném počtu. Na druhou stranu si umím představit, že v plném počtu lidských hráčů se partie může docela protáhnout (hlavně máte-li přemýšlivé protihráče).
Mechanika Dračího pouta je zajímavá a v sólu takřka nepostradatelná (obzvláště, hrajete-li za Draka). Za Generála mi to připadlo jednodušší a zábavnější, i když bylo občas frustrující, když mi došly jednotky a získání nových v nedohlednu.

Celkově hodnotím tedy 3 z 5 pro sólové hraní a věřím, že od dvou hráčů více se hra dostane na 3.5/5, přičemž vynikne v plném počtu.

Komentáře k samotné hře směřujte do skupiny:

Děkujeme za vaši podporu!

advertisement

Skupiny

1 komentář

Přidat komentář

Pin It on Pinterest