Atol a Den deskovek

od 24. 2. 2022Atol1 komentář

Ve chvíli psaní toho článku je hra Atol finalistou soutěže Den deskovek. O vítězi stále není rozhodnuto, ale již se blížíme ke konci. Ať už bude Atol vítězem či nikoliv, věřím že se hra jednou vydá.

Problémem reality show a obecně všech videí je ten, že jde o formát vhodný k rychlému představení, ale není ideální, pokud se člověk chce nad něčím zamyslet, něco zopakovat, nebo najít konkrétní informaci. Na to je lepší text. A tak jsem se rozhodl předat divákům a všem, které hra zaujala, i něco málo v této formě. Rád bych se podělil o co nejobjektivnější popis hry a další povídání o vývoji.

Atol

Ekosystémy korálových útesů stojí na pokraji zničení, z velké části vlivem lidského přičinění. A tak je opět na lidech, aby jejich zániku zabránili. Jenže rovnováha života na korálových útesech je křehká a rybolov, znečištění vody, či globální oteplování úkol vůbec neulehčují.

O hře

  • 1-4 hráči
  • Kompetitivní hra
  • Engine building
  • Mořské prostředí
  • Edukativní
  • 20-30 minut na hráče

Ve hře Atol – zachránce korálového útesu se z hráče stává Správce přírodní rezervace, který se snaží vybudovat funkční ekosystém plný korálů, ryb, chobotnic a další mořské fauny. Každý hráč v průběhu hry pomocí karet živočichů a korálů postupně rozšiřuje svůj korálový útes a vytváří funkční kombinace a synergie karet. Správce rezervace musí pro všechny živočichy zajistit dostatek rozlohy a potravy, hlídat kvalitu vody, ale také se vypořádat s negativními událostmi.

Hráči skládají svůj atol ze 3 typů karet – Korálů, Živočichů a Okolností. Karty korálů poskytují rozlohu pro živočichy, a ty jsou hlavním zdrojem vítězných bodů. Pomocí akcí na kartách živočichů a korálů lze zvyšovat jejich úroveň. K tomu je zapotřebí plankton, nebo snížení úrovně jiného živočicha (jedna ryba žere jinou, tak už to v přírodě chodí). Za určitých podmínek je možné své živočichy krmit i na kartách ostatních hráčů a tím jim hru komplikovat. Kdykoliv karta korálu nebo živočicha dosáhne maximální úrovně, hráč získá šupinu pro štěstí, která je tou cennější ze dvou herních měn. Karty okolností mají různé efekty ovlivňující ostatní karty či pravidla a jsou důležitým interaktivním prvkem.

Lamakarta

Příprava hry

Připraví se balíček karet obsahující Živočichy a jeho vrchních 5 karet se otočí lícem vzhůru a vyskládá vedle balíčku. Tyto karty jsou nyní k dispozici ke koupi hráčům. Stejným způsobem se připraví balíček obsahující karty Okolností a Korálů. Dále všichni hráči obdrží jeden počáteční korál, nastaví výchozí hodnotu znečištění a dostanou počáteční zdroje zlaťáků, šupin pro štěstí a planktonu.

Průběh

Hra se skládá z celkem pěti kol. První čtyři kola probíhají stejně, poslední kolo je zkrácené a obsahuje pouze akční fázi bez možnosti nákupu karet. Cílem hráče je získat nejvyšší počet bodů, k čemuž slouží primárně jeho karty, naopak znečištění vody tvoří hlavní zdroj záporných bodů. Každé kolo se skládá ze čtyř fází:

  1. Akční fáze – v této fázi se hráči střídají po jedné akci. Tou může být nákup karty z obchodu za zlaťáky nebo šupiny a její přidání na atol. Další možností je použití akce na kartě, na níž se následně položí žeton únavy a akce je do konce kola zablokována. Poslední variantou je zahrání pomocné akce, která slouží jako konverze mezi základními zdroji. Tato fáze tvoří většinu času každého kola.
  2. Vyhodnocení události – Je tažena náhodná karta události, která pozitivně či negativně ovlivní každý atol. Událost může mít jednorázový efekt, nebo formu pravidla pro celé následující kolo.
  3. Zisk zdrojů – Všichni hráči získají zdroje pro následující kolo. Jejich příjem je závislý na rozloze Atolu, množství znečištění a počtu odehraných kol. Při získávání zlaťáků se mohou rozhodnout, zda na jejich korálový útes povolí přístup turistům a získají peníze, ale zhorší se kvalita vody, nebo povolí výzkum, ze kterého dostanou menší množství peněz, ale nezvyšuje se znečištění.
  4. Úklid – odstranění žetonů únavy ze všech karet, takže v dalším kole lze opět používat jejich akce, a obměnění karet v obchodech.

Po odehrání čtyř kol následuje kolo „přirozeného vývoje“, které má pouze akční fázi a ve kterém mohou hráči pouze provádět akce na kartách. Další karty již není možné kupovat. Poté hra končí a následuje sečtení vítězných bodů a vyhlášení nejlepšího Správce rezervace.

Hru lze hrát i v single módu pro 1 hráče, stačí odstranit z obchodů některé karty a pouze mírnou úpravou pravidel se může hráč pokusit získat maximum bodů nebo potrénovat na hry s protihráči.

Atol na konci hry v tabletopii

Vývoj

První verze Atolu začaly vznikat v roce 2019. Původní myšlenka, která zůstává klíčová po celou dobu vývoje, je vytvoření velmi realistické hry, která bude popisovat komplexní život na korálovém útesu. Jedním z cílů hry je zároveň poukázat na problematiku úbytku korálových útesů a vytvořit i mírně edukativní hru. Inspiraci jsem sbíral z dokumentů, výstav, muzeí a encyklopedií. Ve skutečnosti bylo inspirace skutečně hodně a bylo vytvořeno více mechanismů a karet, než kolik je v tuto chvíli ve hře zakomponováno. První nápady na mechaniky hry obsahovaly spoustu papírů a šipek mezi korály, rybami, planktonem a dalšími zdroji. Vymyšlení základních principů a jejich schématické rozkreslení vnímám jako naprosto stěžejní část přípravy nejen deskovky, ale jakéhokoliv projektu.

Problémem některých komplexnějších her je nemožnost jejich testování, aniž by byly mechaniky již poměrně propracovány. Takové hry pak fungují jako klenba – všechny části se vzájemně opírají o sebe a pokud některá selže, bortí se celá hra. První verze tak již obsahovala všechny základní typy karet a zdrojů, ale například z karet událostí přežila dodnes beze změny pouze jediná. Partii této hry již bylo možné odehrát, ale mechanika byla překombinovaná a těžkopádná. Například rozloha, kterou zabíraly karty, závisela na jejich úrovni a zisk zlaťáků závisel na aktuálním množství popularity (vítězných bodů) a tak se jednalo o hru, kde bylo poměrně komplikované udržet si přehled o vlastním atolu, natož o atolech ostatních hráčů. Nedostatků však bylo mnoho. Karty byly nevyvážené, některé extrémně silné, jiné v podstatě k ničemu, nebo příliš situační. Hra trpěla silným snowball efektem. Nicméně první verze existovala a bylo na čem stavět. Nebo spíše co začít přestavovat.

Při prvních hraních jsme běžně měnili text a čísla na kartách a upravovali pravidla, ale postupně úprav ubývalo. Po čase začaly být hry již celkem zábavné, a tak jsme přestali dělat ingame zásahy, hra se vždy odehrála kompletní a podle poznámek jsme následně rozhodovali, které prvky nebo mechaniky by bylo vhodné upravit. Když už byly některé texty na kartách přeškrtány i dvakrát, přišel čas na novou verzi. Postupně jsem přidával obrázky, což vzhledem k tématu nadchlo všechny testery. První 4 verze byly vytvořeny do léta 2021. Tou dobou již bylo možné hrát hru celkem obstojně, ale stále trpěla některými nedostatky, které se mi nedařilo odstranit. Například bylo náročné trackovat popularitu. Kdykoliv si člověk nebyl jistý, zda je na stupnici na správném poli, musel vše přepočítat. Podobné to bylo i s rozlohou.

Aktuální verze žetonů korálů, planktonu a šupin pro štěstí

V létě 2021 už příliš často testování neprobíhalo, a při pohledu zpět myslím, že jsem trochu ztratil nadšení a hra byla na nejlepší cestě stát se jednou z milionů šuplíkových her, které si nikdy nezahraje víc než pár jednotek či desítek lidí. Nicméně mě přítelkyně trochu postrčila dát si přihlášku do soutěže Den deskovek. Poté, co byl Atol vybrán mezi 15 postupujících, bylo celé nadšení zpět a vývoj a testování začali opět naplno. Porota mě v průběhu soutěže přesvědčila k předělání některých částí, o kterých jsem věděl, že jejich změna bude výrazný zásah do hry. Někde v koutku duše jsem ale tušil, že půjdou zpracovat líp, a že jenom bylo řečeno nahlas to, co si vlastně myslím také. Toto byl ten impulz, který jsem potřeboval a soutěž hru určitě posunula o pořádný kus dál. Byly odstraněny všechny 4 stupnice, nebo lépe řečeno, byly více zakomponovány do hry samotné. Z některých se staly žetony či tily, některé byly přepracovány do jiných mechanik. V tuto chvíli je již téměř hotová i verze na Tabletopii, takže bude hru možné zahrát i online.

A podělím se ještě o jednu kuriozitu z vývoje. Dlouho nebylo jasné jméno hry (v podstatě až do přihlášky do Dne deskovek), a tak se hře v nejbližším kruhu přátel začalo říkat prostě “ryby”… A já se obávám, že se tohoto alternativního názvu tato deskovka nikdy úplně nezbaví.

Budoucnost Atolu ještě není jasná, hru stále čeká spousta testování a úprav, ale myslím si a věřím, že se její vydání nakonec povede a všichni budou mít možnost užít si pořádnou porci podmořského herního dobrodružství.

Jan Štěpánek a.k.a. Datloz

Veškeré obrázky jsou použity v souladu s jejich licenčními podmínkami. Více informací o licencování zde

Děkujeme za vaši podporu!

advertisement

Skupiny

1 komentář

Přidat komentář

Pin It on Pinterest