Pravidla Deskozóny

Zde budeme postupně doplňovat pravidla Deskozóny (tady se jí ale říká jen Zóna). Zejména to, jakým přístupem a kdy přistupujeme k moderaci událostí/témat/skupin apod. Nemějte nám to za zlé, pouze prosazujeme vůli Sesterstva

Principy:

 • Slušnost
 • Tolerance
 • Úcta
 • Přehlednost
 • Uživatelská přívětivost
 • Diktátorská demokracie

Aplikace principů v praxi:

 • Ve věcných tématech, věcná diskuze:
  • Za sarkastickou poznámku ve fóru vás nikdo přesouvat nebude, ale vše má své meze. Proto by se členové Zóny měli držet tématu. Poslední slovo má správce odpovědný za danou sekci Zóny. Pokud budou na moderátora stížnosti, bude odpraven a nahrazen. Fronta je dlouhá…
 • Žádné duplicity:
  • Pokud budete chtít založit druhou skupinu „Malování figurek“, asi se vás někdo z uznaných optá, z jakého důvodu jste tak učinili.
 • Společenská hierarchie:
  • Sesterstvo oceňuje aktivní členy a členy, kteří mají v rámci Zóny slušnou reputaci. To jsou členové, kteří dostávají podporu a těší se úctě. Neznamená to ale, že by si mohli dělat, co se jim zlíbí. Takže ano pro privilegia, ne pro zneužívání.

Dodržujeme zákony

Deskozóna umožňuje všem, aby svobodně vyjádřili svůj názor ať už textovým příspěvkem, tak i obrázkem či soukromou zprávou. Jak je to ale i v reálném světě a životě, naše svoboda končí tam, kde začíná někoho jiného. Proto je nutné dodržovat následující pravidla:

 • Je zakázáno:
  • Publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu s platnými zákony České republiky a dobrými mravy.
  • Publikovat lechtivý a pornografický obsah.
  • Znevažovat ostatní uživatele a slovně či obrazově je napadat. To platí i v případě rozličných názorů. Je vítáno vyjádřit svůj nesouhlas a vlastní názor, není ale možné tak činit urážením jiných lidí.
  • Publikovat obsah, který je v rozporu s autorským zákonem. Víme, že je to součástí zákonů ČR, ale vypsat to neuškodí. Nesmíte tedy publikovat nic, k čemuž nemáte oprávnění od autora/autorů či držitele autorských práv.
  • Urážet uživatele na základě jejich neznalosti tématu, položení dotazu apod. Na Deskozóně je vítán každý, proto důrazně žádáme matadory v deskovkách, aby byli shovívaví a přívětiví k nováčkům a pomohli jim s jejich problémy.
  • Zneužívat webové stránky pro nekalé účely, stejně jako případné chyby. Vše hlaste administrátorům přes soukromou zprávu – Uně či Kubrtovi.

Za lehké porušení těchto pravidel budeme udělovat dočasné bany, tedy omezení přístupu na web, za závažná provinění budeme blokovat a mazat účty, případně celou záležitost postoupíme příslušným právním orgánům.

Pin It on Pinterest